Klas 3 – Technasium Top Award: Van Gas Los

Leerlingen uit klas 3 doen mee met een wedstrijd de eens per jaar voor de 3e klas wordt georganiseerd. Dit jaar is het thema ‘van gas los’. Leerlingen wordt in de opdracht gevraagd om voor een bestaand gebouw een plan te maken om van het gas af te kunnen. Het is een onderzoeksopdracht, waarbij de leerling ingaat op begrippen zoals: Warmtepompen, isolatie, vloerverwarming, zonnepanelen enz.

 

Nederland is in de ban van het gasvraagstuk. Jarenlang hebben we geprofiteerd van een flinke gasvoorraad in het noorden van het land. We zijn gewend geraakt aan het comfort van centrale verwarming. Maar deze gasvoorraad raakt op en aardbevingen teisteren de noordelijke provincies. De afhankelijkheid van gas is niet langer maatschappelijk te verantwoorden.

De uitdaging waar Nederland de komende jaren voor staat is het gasvrij maken van bestaande bouw en voornamelijk voor de complexere gebouwen zoals overheidsgebouwen, monumenten, industrie, kantoren, sportclubs en dienstverlenende gebouwen. Het omvormen van bestaande bouw naar energie neutrale gebouwen of all electric buildings.

Dit alles met behoud van het comfort dat we gewend zijn en met oplossingen voor de opslag van warmteoverschotten buiten de piekmomenten.

Ieder bestaand gebouw vraagt om een uniek warmteplan op basis van gedegen onderzoek en een creatief en slimme combinatie van systemen en technieken zodat ook deze gebouwen binnen 5 jaar van het gas af kunnen. Daarnaast is het voor OTIB en de regio erg belangrijk dat het warmteplan voor dit type gebouw ook een positieve uitstraling heeft op en een relatie heeft met de omgeving.

 

De leerlingen van de Borgen buigen zich over twee gebouwen. Er wordt gekeken naar het Leeksterheem van de stichting Vredewold en naar museum Nienoord.

Beide gebouwen hebben hun specifieke kenmerken en vragen dus een andere aanpak. De leerlingen hebben een rondleiding gekregen door het gebouw. Verder is er een expert op school geweest die verteld heeft over de ontwikkelingen op het gebied van duurzaam verwarmen.

Met behulp van de nodige gegevens over het gebouw en een warmtecamera om te meten moeten de leerlingen een goed plan maken.