Meesterproef presentatieavonden zeer geslaagd!

Afgelopen week hebben leerlingen uit 5 havo en 6 vwo de eindpresentaties gehouden van hun meesterproef. Op twee avonden hebben in totaal 16 groepen hun onderzoek en producten gepresenteerd aan opdrachtgevers, ouders, vrienden en docenten. Het waren twee geslaagde avonden, waarbij we een hoop verschillende projecten de revue hebben zien passeren. Zo zijn we weer een stuk wijzer over hoe luminol bloed aantoont, welke optimale route een voedingsmiddelenbedrijf moet rijden om hun klanten te bereiken en over het ontwikkelen van een supercapacitor met behulp van grafeen. Leerlingen vertellen met passie over hun onderzoek en product en ze kregen lovende reacties van hun opdrachtgevers. Hieronder lichten we één project eruit, het project van Laura Seinen en Felix Tieleman uit 6 vwo.

De opdrachtgever van Laura en Felix is Marc Allaart, van het KNMI. Hun opdracht was een dropsonde te maken die een ozon meetinstrument bevat. Die dropsonde kan gebruikt worden tijdens demonstraties en om het publiek te laten zien hoe ozon gemeten wordt. Bij het KNMI is een hoge toren van 200 meter waarvandaan de dropsonde weggelaten kan worden. Felix en Laura hebben zich beide verdiept in het onderzoek. Laura heeft zich vooral toegespitst op de meetapparatuur en Felix heeft zich verdiept in de dropsonde en aerodynamica. Samen hebben ze een product gemaakt. De basis van de dropsonde is een model van een zweefvliegtuig. Daar hebben ze aanpassingen aan gemaakt, zodat er plek kwam voor het ozonmeetinstrument, een zogenaamd ECC ozonesonde. Het vliegtuig met de meetinstrumenten is ook door hunzelf getest en ze hebben in hun eindrapport aanbevelingen geschreven ter verbetering.

Marc Allaart (de opdrachtgever) heeft gezegd dat hij het een heel goed product vindt wat Felix en Laura hebben ontwikkeld. Het prototype kan nog verder verbeterd worden en hij ziet kansen om dit bij het KNMI te doen. Ook is hij erg geïnteresseerd om dat opnieuw in samenwerking met leerlingen te doen.

Wat wij als docenten zo mooi vinden is dat leerlingen op een geheel zelfstandige manier tot een eindproduct komen. Je bent als docent coach. Je kijkt en luistert vooral en kunt de leerlingen van advies voorzien, maar in feite doen ze de uitvoering helemaal zelf. De kers op de taart is dat de opdrachtgevers bij de eindpresentaties aanwezig zijn en de potentie zien van producten die leerlingen afleveren.