Klas 1

Ontwerpopdracht: Een uitkijktoren in de Onlanden:

De opdrachtgever:
Jullie opdrachtgever is de heer R Oosterhuis, secretaris van de Stichting Natuurbelang De Onlanden.

De opdracht:
De leerlingen hebben de opdracht gekregen een uitkijkpunt te ontwerpen, dat veilig, functioneel en origineel is.
De opdrachtgever wil dat de ideeën aantrekkelijk zijn voor bezoekers èn zo min  mogelijk negatief van invloed zijn op de natuur en de vogels die er broeden.
De opdrachtgever verwacht een advies voor de meest geschikte locatie voor het uitkijkpunt.

Voor meer informatie over deze opdracht verwijzen wij jullie graag naar het volgende document: Een uitkijktoren in de Onlanden

Onderzoeksopdracht: Kwaliteit van ons oppervlaktewater

De opdrachtgever:
De opdrachtgever van deze opdracht is het waterschap Noorderzijlvest.

De opdracht:
De leerlingen moeten d.m.v. verschillende technieken de waterkwaliteit onderzoeken.
Het resultaat van deze onderzoeken moeten de leerlingen verwerken in een waterkwaliteitsrapportage en deze aanbieden aan het waterschap Noorderzijlvest.

Voor meer informatie over deze opdracht verwijzen wij jullie graag naar het volgende document: Kwaliteit oppervlaktewater