Klas 3

Ontwerpopdracht: Een innovatieve spoorwegovergang

De opdrachtgever:
De opdrachtgever van dit project is Prorail, de beheerder van het spoorwegennet in Nederland

De opdracht:
Ontwerp een innovatieve gelijkvloerse spoorwegovergang die nog veiliger en praktischer is dan de bestaande gelijkvloerse spoorwegovergangen’

Voor meer informatie over deze opdracht verwijzen wij jullie graag naar het volgende document: Een innovatieve spoorwegovergang

Onderzoeksopdracht: Zicht op licht

De opdrachtgever:
De opdrachtgever is de heer drs. R.A.J.M. Bierings (arts-onderzoeker oogheelkunde UMCG)

De opdracht:
De leerlingen krijgen de opdracht om in kaart te brengen hoe donker het ‘s nachts is in Leek en omstreken is en wie er dan moeite hebben met zien. De resultaten van dit onderzoek analyseren en bediscussiëren de leerlingen in een onderzoeksrapport en geven daarmee een aanbeveling over de lichtsterkte in de openbare ruimte.

Voor meer informatie over deze opdracht verwijzen wij jullie graag naar het volgende document: Zicht op Licht

Ontwerpopdracht: Anders varen

De opdrachtgever:
De opdrachtgever is Hendrikus Venema. Hij is programmadirecteur ‘Programma naar een Rijke Waddenzee.
Meer informatie kun je vinden op

Home

De opdracht:
Bedenk een technische oplossing tegen het dichtslibben van het Eems-estuarium waarmee de bereikbaarheid over zee van de havens aan de Eems voor nu en in de toekomst gewaarborgd blijft én de natuur zich kan herstellen. Belangrijk hierbij is dat je er vanuit gaat dat de economie van de regio goede bereikbaarheid van het gebied over zee zal blijven vragen.

Voor meer informatie over deze opdracht verwijzen wij jullie graag naar het volgende document: Anders varen

Ontwerpopdracht: Aangepast verzorgingshuis

De opdrachtgever:
Verzorgingshuis Vredewold in Leek, dhr. M. Boonstoppel

De opdracht:
De opdrachtgever wil een sociaal en architectonisch plan ontwikkeld zien waarin een oplossing bedacht is voor het samenwonen van jongeren/ studenten en ouderen in het verzorgingshuis. Ruimten, waarin beide partijen zich goed moeten voelen, moeten opnieuw worden vormgegeven. Sefeer, kleur en inrichting is hierbij belangrijk. Dit plan moet worden ondersteund door een maquette, 2- en 3D-beelden.

Voor meer informatie over deze opdracht verwijzen wij jullie graag naar het volgende document: Aangepast verzorgingshuis