Opdrachtgever worden voor het Technasium?

OOK OPDRACHTGEVER WORDEN VOOR HET TECHNASIUM?

Ook u kunt met uw bedrijf, als opdrachtgever, een waardevolle bijdrage leveren aan de invulling van het technasiumonderwijs op de Lindenborg. Immers alleen door de samenwerking met het bedrijfsleven komen de leerlingen in aanraking met de vraagstukken van nu en in de nabije toekomst. Alleen met uw hulp kunnen we het onderwijs actueel en kwalitatief hoog houden. Opdrachtgever worden hoeft helemaal niet zoveel tijd te kosten, maar levert u wél veel op.

Bij het vak Onderzoek & Ontwerpen werken leerlingen in kleine teams projectmatig aan actuele, echte bètatechnische opdrachten, van echte opdrachtgevers. Vraagstukken waar u binnen het bedrijf mee bezig bent. Vraagstukken waarmee u bezig zou wíllen zijn, maar waar u maar niet aan toekomt of de mankracht voor mist. Vraagstukken waarmee u al een tijd in uw maag zit, en waar maar geen creatieve oplossing voor komt. Dát zijn vraagstukken waarmee technasiumleerlingen aan de slag kunnen.

 

Door leerlingen een kijkje te gunnen in uw bedrijf en aan de slag te laten gaan met een actueel vraagstuk, doen ze veel kennis en indrukken op van deze veelzijdige sector. U draagt er met uw opdracht actief aan bij leerlingen te interesseren voor de bètatechnische sector en daardoor het instroomtekort te verminderen.

 

Niet onbelangrijk is dat de creativiteit en het niveau van technasiumleerlingen al menig opdrachtgever heeft verrast. Vaak komen ze namelijk met creatieve, out-of-the-box-invalshoeken, die een uitgangspunt kunnen vormen voor nieuwe ideeën en plannen binnen uw bedrijf. Daarnaast werken het contact en de samenwerking met de leerlingen verfrissend en stimulerend en levert het energie op bij de betrokken medewerkers.

Hoeveel tijd kost u dit en wat is uw rol?

Hoeveel tijd u dit kost, verschilt per project. Gemiddeld zijn er per project 2 of 3 contactmomenten: de kick-off, een tussentijdse evaluatie en een eindpresentatie. Eventueel kunnen leerlingen u tussendoor ook nog met vragen benaderen.

 

De school en opdrachtgevers bepalen samen wat een interessant vraagstuk is. De docent werkt de opdracht vervolgens uit, uiteraard in samenspraak met u. De rol van de opdrachtgever hangt samen met bovenstaande contactmomenten. Bij de eindpresentatie treedt u op als beoordelaar of jurylid.

Hoe wordt u opdrachtgever?

Wilt u ook een bijdrage leveren aan het stimuleren van bètatalent? Neem dan contact op via lindenborg.technasium@rsgdeborgen.nl