Sustainable Landscapes

Sustainable Landscapes

Van zondag 11 november tot en met woensdag 14 november zijn Bert Hemsteede en Titia Keuning voor het Erasmus + project ‘Sustainable Landscapes’ naar Valencia geweest.

Het Europese SUSTAIN netwerk heeft tot doel om leerlingen en hun families in Nederland, Spanje en Cyprus te betrekken in lopende, wetenschappelijke onderzoeksprojecten (dat heet ‘citizen science’) naar biodiversiteit, trekvogels en watermanagement. Het Erasmus+ project wordt gecoördineerd door Science LinX; het science-centrum van de RUG. Twaalf Europese partners, waaronder de Lindenborg, ontwikkelen hiervoor e-learning modules rondom het thema ‘duurzame landschappen’ (https://www.sustainablelandscapes.eu/). Op dit moment onderzoekt Stichting Technasium of deze opdracht in hun database (de internationale component ervan is voor hun erg interessant) kan worden opgenomen.

Tijdens de dagen in Valencia hebben we intensief, van vroeg tot laat en met veel flow samen gewerkt. Daarvoor hebben we één van de partnerscholen bezocht en het natuurpark Albufera waar zij hun onderzoek verrichten. Binnen iedere module (elk land heeft een eigen thema) is er verbinding gemaakt met de projecten van de andere landen. Omdat het hier om groot en wetenschappelijk gedragen internationaal onderzoek gaat is de EUSEA (http://www.eusea.info/) betrokken om het communicatietraject te begeleiden. Zij hebben dat op een innovatieve manier met ons als hele groep gedaan door gebruik te maken van Lego Serious Playmethode (https://www.legoseriousplaymethode.nl/); een prachtige methode om alle potentieel van alle deelnemers voor de volle 100% te gebruiken bij complexe vraagstukken. Wil je er meer over weten? Vraag ons gerust!

Bert Hemsteede en Titia Keuning