Het advies in de onderbouw

In de onderbouw zullen docenten de leerlingen van advies voorzien of het verstandig is om verder te gaan met het vak O&O. Een negatief advies betekent dat het voor de leerling niet verstandig is om verder te gaan met O&O. Deze adviezen worden in klas 1, 2 en 3 gegeven. Wanneer er twee keer een negatief advies is gegeven, is het voor de leerling niet mogelijk verder te gaan met het vak O&O (ook niet in de bovenbouw). Zie voor een uitgebreide toelichting het document ‘O&O advisering’.

Advisering Onderzoek en Ontwerpen