Klas 1

Alle leerlingen in de 1e klassen HAVO en VWO maken kennis met het Technasium. Ze volgen dan gedurende een half jaar het vak O&O (Onderzoek en Ontwerpen). Tijdens dit half jaar krijgen ze te maken met een ontwerp- en een onderzoeksproject zodat ze een goed beeld krijgen van het vak. Aan het einde van klas 1 moeten leerlingen namelijk een keuze maken of ze verder gaan met O&O. De O&O docenten zullen leerlingen van een advies voorzien waarin wordt aangegeven of het al dan niet verstandig is om verder te gaan.