klas 2 en 3

In klas 2 en 3 werken leerlingen gedurende het hele schooljaar aan 4 projectopdrachten. Die projectopdrachten zijn afwisselend een onderzoeks- en ontwerpproject. Ook in klas 2 en 3 werken leerlingen in groepen van vier leerlingen en voeren ze de opdracht uit voor een opdrachtgever. Daarnaast proberen we regelmatig mee te doen aan projecten die een regionale of landelijke finale kennen zoals de First Lego League of Technasium Top Award. Het einddoel van de projecten is niet alleen dat leerlingen een goede oplossing voor het probleem vinden, maar ook dat ze zichzelf verbeteren in een aantal competenties zoals samenwerken, plannen en organiseren, initiatief nemen, vindingrijk zijn, product- en procesgericht werken en doorzetten.
Wanneer leerlingen na klas 1 ervoor kiezen om verder te gaan met O&O, volgen ze het vak in principe in zowel klas 2 als klas 3. Het is voor een leerling toegestaan om na klas 2 het vak O&O te laten vallen. Instromen in klas 3 is echter niet mogelijk. Ook voor leerlingen in klas 2 en 3 geldt dat er door docenten een advies gegeven zal worden over het verder volgen van het vak O&O.