O&O in de bovenbouw

Aan het einde van klas 3 maken leerlingen een profielkeuze. Leerlingen die een natuurprofiel kiezen (NG of NT) kunnen O&O als examenvak kiezen.
In de bovenbouw HAVO en VWO krijgen leerlingen te maken met reguliere projecten, keuzecolleges en keuzeprojecten. Wanneer mogelijk zullen we meedoen aan een groter buitenschools (wedstrijd)project. In het verleden hebben we meegedaan aan de SHELL Ecomarathon of de DONG Energy Solar Challenge. Het examenprogramma O&O bestaat uit grote projectopdrachten; de keuzeprojecten in het voorexamenjaar en de meesterproef in het examenjaar. De meesterproef is het afsluitende project van het vak O&O, waarbij leerlingen geheel zelf de opdracht vormgeven, een bijbehorende opdrachtgever vinden, en de opdracht uitvoeren. Daarnaast maakt de meesterproef een verbinding met het hoger onderwijs, door de betrokkenheid van een expertbegeleider. De meesterproef is verplicht gekoppeld aan het PWS. Leerlingen die de meesterproef doen, gebruiken het PWS voor hun individuele verdieping. De meesterproef wordt afgesloten met een presentatie voor de opdrachtgever, expert, ouders, docenten en andere betrokkenen. Aan het eind ontvangen leerlingen een certificaat van het Technasium.