ارزش بازار در روز

بورس اوراق بهادار تهران - نمای بازارارزش دفعات معامله موقیت باز دارایی پایه نماد قیمت مبنای دارایی پایه اندازه قرارداد وجه تضمین لازم روز قبل بیشترین کمترین قیمت تسویه آخرین قیمت تسویه روز قبل بهترین عرضه بهترین تقاضا; درصدگزارش روزانه بازار سرمایه (یکشنبه 26 مرداد ماه 1399) - سیگنالبرای دومین روز متوالی شاهد ارزش خالص معاملات حوالی 10000 میلیارد تومان و کمتر هستیم در صورت ادامه این روند انتظار روند نزولی و رکود در بازار ها دور از انتظار نیست بازار سرمایه در یک نگاهگزارش روزانه بازار سرمایه (یکشنبه 26 مرداد ماه 1399) - سیگنالبرای دومین روز متوالی شاهد ارزش خالص معاملات حوالی 10000 میلیارد تومان و کمتر هستیم در صورت ادامه این روند انتظار روند نزولی و رکود در بازار ها دور از انتظار نیست بازار سرمایه در یک نگاهتماس با تامین کننده
ارزش روز دارا یکم 18 شهریور 99 / ETF دولتی چقدر ریزش کرد در پایان معاملات امروز بازار سهام در حالی که شاخص کل بیش از 2 درصد ریزش کرد ارزش هر واحد دارا یکم با ریزش 9 درصدی به 18 هزار و 490 تومان رسیدتماس با تامین کننده
بورس اوراق بهادار تهران - نمای بازارارزش دفعات معامله موقیت باز دارایی پایه نماد قیمت مبنای دارایی پایه اندازه قرارداد وجه تضمین لازم روز قبل بیشترین کمترین قیمت تسویه آخرین قیمت تسویه روز قبل بهترین عرضه بهترین تقاضا; درصدتماس با تامین کننده
ارزش روز سهام عدالت و دارایکم در 15 شهریور 99 - تابناک با سبز شدن تقریبی بازار در روز جاری، ارزش سهام عدالت نیز با رشد مواجه شد در پایان معاملات امروز مورخه 15 شهریور ماه 1399، ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی به حدود 16 میلیون و 390 هزار تومان رسیدتماس با تامین کننده
گزارش روزانه بازار سرمایه (یکشنبه 26 مرداد ماه 1399) - سیگنالبرای دومین روز متوالی شاهد ارزش خالص معاملات حوالی 10000 میلیارد تومان و کمتر هستیم در صورت ادامه این روند انتظار روند نزولی و رکود در بازار ها دور از انتظار نیست بازار سرمایه در یک نگاهتماس با تامین کننده
فرارو | نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو در بازار امروز پنج روز گذشته در بازار سکه نیز اوضاع بیشتر به کام فروشندگان بود سکه دیروز ۱۰۰ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای ۱۰ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید این افت در شرایطی به ثبت رسید که برخی ازتماس با تامین کننده
ارزش روز دارا یکم 18 شهریور 99 / ETF دولتی چقدر ریزش کرد در پایان معاملات امروز بازار سهام در حالی که شاخص کل بیش از 2 درصد ریزش کرد ارزش هر واحد دارا یکم با ریزش 9 درصدی به 18 هزار و 490 تومان رسیدتماس با تامین کننده
بورس اوراق بهادار تهران - نمای بازارارزش دفعات معامله موقیت باز دارایی پایه نماد قیمت مبنای دارایی پایه اندازه قرارداد وجه تضمین لازم روز قبل بیشترین کمترین قیمت تسویه آخرین قیمت تسویه روز قبل بهترین عرضه بهترین تقاضا; درصدتماس با تامین کننده
فرارو | نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو در بازار امروز پنج روز گذشته در بازار سکه نیز اوضاع بیشتر به کام فروشندگان بود سکه دیروز ۱۰۰ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای ۱۰ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید این افت در شرایطی به ثبت رسید که برخی ازتماس با تامین کننده
ارزش روز سهام عدالت و دارایکم در 15 شهریور 99 - تابناک با سبز شدن تقریبی بازار در روز جاری، ارزش سهام عدالت نیز با رشد مواجه شد در پایان معاملات امروز مورخه 15 شهریور ماه 1399، ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی به حدود 16 میلیون و 390 هزار تومان رسیدتماس با تامین کننده
ارزش روز دارا یکم 18 شهریور 99 / ETF دولتی چقدر ریزش کرد در پایان معاملات امروز بازار سهام در حالی که شاخص کل بیش از 2 درصد ریزش کرد ارزش هر واحد دارا یکم با ریزش 9 درصدی به 18 هزار و 490 تومان رسیدتماس با تامین کننده
ارزش روز سهام عدالت و دارایکم در 15 شهریور 99 - تابناک با سبز شدن تقریبی بازار در روز جاری، ارزش سهام عدالت نیز با رشد مواجه شد در پایان معاملات امروز مورخه 15 شهریور ماه 1399، ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی به حدود 16 میلیون و 390 هزار تومان رسیدتماس با تامین کننده
فرارو | نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو در بازار امروز پنج روز گذشته در بازار سکه نیز اوضاع بیشتر به کام فروشندگان بود سکه دیروز ۱۰۰ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای ۱۰ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید این افت در شرایطی به ثبت رسید که برخی ازتماس با تامین کننده
ارزش روز دارا یکم 18 شهریور 99 / ETF دولتی چقدر ریزش کرد در پایان معاملات امروز بازار سهام در حالی که شاخص کل بیش از 2 درصد ریزش کرد ارزش هر واحد دارا یکم با ریزش 9 درصدی به 18 هزار و 490 تومان رسیدتماس با تامین کننده
فرارو | نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو در بازار امروز پنج روز گذشته در بازار سکه نیز اوضاع بیشتر به کام فروشندگان بود سکه دیروز ۱۰۰ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای ۱۰ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید این افت در شرایطی به ثبت رسید که برخی ازتماس با تامین کننده
بورس اوراق بهادار تهران - نمای بازارارزش دفعات معامله موقیت باز دارایی پایه نماد قیمت مبنای دارایی پایه اندازه قرارداد وجه تضمین لازم روز قبل بیشترین کمترین قیمت تسویه آخرین قیمت تسویه روز قبل بهترین عرضه بهترین تقاضا; درصدتماس با تامین کننده
ارزش روز سهام عدالت و دارایکم در 15 شهریور 99 - تابناک با سبز شدن تقریبی بازار در روز جاری، ارزش سهام عدالت نیز با رشد مواجه شد در پایان معاملات امروز مورخه 15 شهریور ماه 1399، ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی به حدود 16 میلیون و 390 هزار تومان رسیدتماس با تامین کننده
ارزش روز سهام عدالت و دارایکم در 15 شهریور 99 - تابناک با سبز شدن تقریبی بازار در روز جاری، ارزش سهام عدالت نیز با رشد مواجه شد در پایان معاملات امروز مورخه 15 شهریور ماه 1399، ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی به حدود 16 میلیون و 390 هزار تومان رسیدتماس با تامین کننده
گزارش روزانه بازار سرمایه (یکشنبه 26 مرداد ماه 1399) - سیگنالبرای دومین روز متوالی شاهد ارزش خالص معاملات حوالی 10000 میلیارد تومان و کمتر هستیم در صورت ادامه این روند انتظار روند نزولی و رکود در بازار ها دور از انتظار نیست بازار سرمایه در یک نگاهتماس با تامین کننده
بورس اوراق بهادار تهران - نمای بازارارزش دفعات معامله موقیت باز دارایی پایه نماد قیمت مبنای دارایی پایه اندازه قرارداد وجه تضمین لازم روز قبل بیشترین کمترین قیمت تسویه آخرین قیمت تسویه روز قبل بهترین عرضه بهترین تقاضا; درصدتماس با تامین کننده
ارزش روز دارا یکم 18 شهریور 99 / ETF دولتی چقدر ریزش کرد در پایان معاملات امروز بازار سهام در حالی که شاخص کل بیش از 2 درصد ریزش کرد ارزش هر واحد دارا یکم با ریزش 9 درصدی به 18 هزار و 490 تومان رسیدتماس با تامین کننده
گزارش روزانه بازار سرمایه (یکشنبه 26 مرداد ماه 1399) - سیگنالبرای دومین روز متوالی شاهد ارزش خالص معاملات حوالی 10000 میلیارد تومان و کمتر هستیم در صورت ادامه این روند انتظار روند نزولی و رکود در بازار ها دور از انتظار نیست بازار سرمایه در یک نگاهتماس با تامین کننده
pre:تولید صابون ریگاnext:تفاوت مواد شوینده جهت تمیز کردن بیمارستان